Cách tính lãi suất vay ngân hàng

Bạn đang có một nguồn thu nhập ổn định và cần vay tiền ngân hàng để mua nhà, mua xe hay để đầu tư làm ăn? Tùy thuộc vào số tiền bạn định vay sẽ có 2 hình thức vay và trả lãi chủ yếu đó là: Lãi suất tính theo dư nợ gốc và lãi xuất tính theo dự nợ giảm dần. Tuottuot giới thiệu cách cách tính lãi suất vay ngân hàng theo dự nợ gốc.

 
1 Start 2 Complete
Tài chính: