Chính Sách Sử Dụng Trang Web

Các nội dung sau đây người dùng sẽ không được đăng: - Liên quan tới tôn giáo, chính trị. - Liên quan tới các hoạt động nhân quyền tự do ngôn luận. Các bài PR sản phẩm sẽ được đăng sau khi kiểm duyệt