Wordpress Các Lỗi Thường Gặp Và Cách Xử Lý

Bài viết tổng hợp các lỗi mà tác giả đã gặp phải khi sử dung wordpress1. Sau khi cập nhật một plugin thì site xuất hiện Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.Xử lý:Truy cập vào root qua FileZilla, xóa file .maintenance2. Cài SSL nhưng http không chuyển tới httpsThêm mã code sau đây vào đầu file .htaccessRewriteEngine onRewriteCond %{HTTP_HOST} ^yoursite.com [NC,OR]RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yoursite.com [NC]RewriteRule ^(.*)$ https://www.yoursite.com/$1 [L,R=301,NC]Thay yoursite.com băng website của bạn. 3. Không update được plugin bạn có thể update qua ftp chẳng hạn qua filezillaDownload plugin về máy sau đó tải lên thư mục websitecuaban.com/wp-content/plugins/4. Favicon không hiện