Đọc Và Nhập Excel File Vào R

Mở R console trên máy Bước 1: File dữ liệu để nhập vào R có thể lưu trong máy tính hoặc tải và nhập trực tiếp từ trên mạng. Nếu bạn không lưu file dữ liệu vào máy tính mà tải và nhập trực tiếp vào R từ trên mạng thì quá trình làm sẽ phức tạp hơn. Trường hợp bạn định phân tích dữ liệu kỹ càng sau khi nhập. Bước 2: Làm đẹp dữ liệu trước khi nhập vào RDự liệu cần chuẩn bị tốt trước khi nhập vào R nếu không bạn sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề và để tránh gặp các vấn đề này bạn nên:- Hàng đầu tiên của file thường là tiêu đề và cột đầu tiền sử dụng để nhận diện bộ mẫu. - Tránh tên, giá trị hay trường với khoảng trống, nếu không mỗi từ sẽ bị hiểu là một biến riêng biết, dẫn tới lỗi liên quan tới số lượng thành tố mỗi hàng trong bộ dữ liệu. - Nếu muốn nối 2 từ, đặt dấu . ở giữa 2 từ ví dụ: tinh.yeu- Nên đặt tên ngắn- Không sử dụng tên có các ký tự như ?$,%^&*(),-,#?,,,<,>/|\[ ,] ,{, và };- Xóa các bình luận bạn đã viết trên excel và tránh sử dụng thêm cột trong file- Các giá trị thiếu trong dữ liệu cần phải chỉ ra với NA.Sau khi đã xử lý sơ bộ bộ dữ liệu gọn trên excel việc tiếp theo đó là lưu file, file được lưu trên excel sau đó bạn có thể chỉnh sửa theo định dạng đó. Bạn có thể lưu phải dưới dạng .xls hay .xlsx bấm vào Save As để tìm các lựa chọn này.  File lưu phổ biến đó là .csv và .txt. Tùy thuộc vào lựa chọn lưu file mà các trường trong bộ dữ liệu sẽ được phân tách bằng tabs hay dấu phâỷ. Và các tabs hay dấu phâỷ này gọi là ký hiệu phân tách trường trong bộ dữ liệu. Bước 3: Chuẩn trị trên RBạn đã có bộ dữ liệu lưu trên excel, giờ bạn cần thiết lập R để truy xuất vào nơi đã lưu file. Dùng lệnh: 

getwd()

Sau đó 

setwd("<location of your dataset>")

trong "" copy đường dẫn vào folder có lưa file của bạn.