Cách tìm địa chỉ IP của máy tính bằng Google, Bing hay Cortana

Nếu bạn muốn lấy địa chỉ IP của bạn trên máy tính một cách nhanh chóng, Google và Bing đã hỗ trợ để việc tìm kiểm trở nên rất đơn giản.Bạn chỉ cần gõ ''what is my IP'' trên ô tìm kiếm của Google hay Bing. Địa chỉ IP sẽ xuất hiện ngay đầu tiên ở kết quả tìm kiếm mà không cần phải thêm một lần click chuột nào. Việc tìm nhanh địa chỉ IP sẽ rất hữu dụng khi bạn cần nó để gửi cho người nào đó cần truy cập vào máy tính của bạn để lấy lấy file hoặc xem thông tin. Trợ lý ảo cũng có thể hỗ trợ thông tin về địa chỉ IP, khi bạn hỏi Cortana (trợ lý ảo của Window) hay Siri ''What is my IP address'' hoặc nói ''Ok Google, what is my IP address? Mỗi trợ lý ảo sẽ có thể nói cho bạn biết địa chỉ IP của máy tính một cách dễ dàng.